Maj Rydbjerg
Budgetkontrol, Budget, Konstitutionelle anliggender, Indre marked, Arbejdsmarked, Transport, Tyrkiet, Island, Patentdomstol, Samarbejde med faglige organisationer.

0032 228 41455 / maj.aslett-rydbjerg@europarl.europa.eu


Mads Vedel Hadberg
Økonomisk governance, ØMU/Euro, Finansregulering, Bankunion, Indre marked, Presse og kommunikation.

0032 228 37152 / madsvedel.hadberg@europarl.europa.eu


Henrik Bang Andersen
International handel, TTIP, Klima og energi, Landbrugspolitik, Militær, Udenrigspolitik, Menneskerettigheder, U-lande, Samarbejde med sociale bevægelser og NGOer, Presse og kommunikation.

0032 228 47152 / henrikbang.andersen@europarl.europa.eu