JPEGI Folketinget har hver parlamentariker en række rettigheder såsom retten til at tale og stille forslag. Sådan er det ikke i EU-parlamentet. Tværtimod er det de politiske grupper, som har rettighederne.

Derfor er det stort set umuligt at fungere i EU-parlamentet uden en gruppe.
Jeg er teknisk tilknyttet gruppen Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL) i EU-parlamentet, som er en konføderal venstrefløjsgruppe.

Det er et godt sted at være, dels fordi gruppen overvejende er EU-kritisk, og dels fordi der ikke er stemmedisciplin, som i andre politiske grupper. Det betyder, at man kan stemme og argumentere i fuld overensstemmelse med sit eget partis (i vores tilfælde Folkebevægelsens) politiske linje – også når den går direkte imod flertallet i gruppen.

Inden for gruppen er vi særlig tilknyttet den fløj, som hedder NGL (Nordic Green Left), som er endnu mere EU-kritisk end resten af gruppen. Udover at være EU-kritisk karakteriseres NGL ved at prioritere forsvaret for den skandinaviske velfærdsmodel, ligestilling og kvinders rettigheder, mijlø og klima og international solidaritet med undertrykte befolkningsgrupper.

Folkebevægelsen blev tilknyttet gruppen i juni 2002.
"Siden da har vi haft en aftale med GUE/NGL, der respekterer vores tværpolitiske grundlag og ikke binder os til et politisk program. Aftalen giver fuld selvbestemmelse over politiske beslutninger og stemmeafgivning i parlamentet#, sagde daværende MEP for Folkebevægelsen Ole Krarup, da aftalen blev fornyet i 2004..

Læs mere om GUE/NGL på: www.guengl.eu