JPEG - 1.9 Mb

Foto: Olivier Hansen

EU-parlamentet er EU’s folkevalgte institution og har 751 medlemmer, der vælges ved direkte valg hvert femte i de 28 medlemsstater. 13 af parlamentsmedlemmerne kommer fra Danmark.

Parlamentets medlemmerne er fordelt på otte forskellige politiske grupper. De politiske grupper er ikke partier, som vi kender det fra Folketingets folketingsgrupper, men er derimod sammenslutninger af nationale partier med mere eller mindre ideologiske fællesskab.

I dag er der danske parlamentsmedlemmer repræsenteret syv ud af otte grupper. Som Folkebevægelsens repræsentant i parlamentet, er jeg tilknyttet Den Europæiske Venstrefløjs Fællesgruppe/Nordisk Grønne Venstre (GUE/NGL).

Folkebevægelsen har været repræsenteret i EU-parlamentet siden 1979. Siden dengang er de lovområder og politiske spørgsmål, som EU beskæftiger sig med, vokset i betydeligt omfang. I dag lovgiver EU ikke kun om tekniske varestandarder såsom faconen på agurker og dybden på sandkasser. EU blander sig på en lang række områder, der er centrale for organiseringen af vores samfund.

Det drejer sig for eksempel om EU’s finanspagt, som bestemmer rammerne for den danske finanslov. Det drejer sig også om det indre markeds frie bevægelighed, som har stor betydning for hvordan vi må indrette vores velfærdssystem og arbejdsmarked. Det gælder desuden vores forhold til lande udenfor EU og vores deltagelse i internationale forhandlinger i FN og WTO, som i dag varetages i vid udstrækning af enten EU-kommissionen eller EU’s udenrigstjeneste.

EU har altså i dag indflydelse på alt fra prisen på el til hvilken økonomisk politik, der bliver ført.

I takt med at EU har fået mere magt har EU-parlamentet også fået mere magt. I dag vedtager EU-parlamentet lovgivning på lige fod med Rådet, som består af medlemslandenes ministre. Det betyder, at når Kommissionen har fremsat et lovforslag, så er det op til EU-parlamentet og Rådet at forhandle ændringsforslag til Kommssionens forslag og i sidste ende vedtage det eller forkaste det.


 • GUE/NGL

  I Folketinget har hver parlamentariker en række rettigheder såsom retten til (...)

 • Medarbejdere

  Maj Rydbjerg Budgetkontrol, Budget, Konstitutionelle anliggender, Indre (...)

 • Udvalg i EU-parlamentet

  En del af arbejdet i EU-parlamentet består i at deltage i de såkaldte stående (...)

 • Om Rinas arbejde i parlamentet

  Siden er endnu under opbygning...