Folkebevægelsen mod EU’s kampagneudvalg producerer pjecer, løbesedler, uddelingsaviser og foldere - både til almindelig brug og til specifikke kampagner, politiske sager og begivenheder. Alt dette kan du finde herunder under Kampagnemateriale. Har du ideer eller forslag til materiale, kan du kontakte kampagneudvalget på kampagneudvalg@folkebevaegelsen.dk.

Folkebevægelsen mod EU laver desuden medlemsbladet Folk i Bevægelse, der udkommer seks gange årligt. Bladet sætter kritisk fokus på EU og Danmarks medlemskab, ligesom bladet forsøger at nuancere den generelle dækning af EU. Tidligere udgaver kan findes herunder, hvor alle nye numre også vil være at finde efter udgivelse. Har du ideer, ris eller ros angående Folk i Bevægelsen, kan du kontakte redaktør Jens Bomholt på jens.bomholt@ep.europa.eu.

Der ud over laver Folkebevægelsens Faglige Udvalg et særskilt nyhedsbrev, nemlig Fagligt Nyhedsbrev. Nyhedsbrevet, der udkommer som trykt avis, udgives fire gange om året og sætter fokus på EU’s skadelige effekt på arbejdsmarked, arbejdsvilkår, den faglige kamp og kampen mod social dumping. Du kan finde både ældre og aktuelle udgaver herunder. Vil du gerne i kontakt med Fagligt Udvalg, kan det ske på hallumeva@gmail.com.

Du er mere end velkommen til at læse, hente, printe ud, kopiere op og uddele samt bestille materialer. Det er til for at blive brugt!


Folk i Bevægelse Kampagnemateriale Fagligt Nyhedsbrev Elektronisk nyhedsbrev


  • Bestil materialer

    Her kan du bestille Folkebevægelsen mod EU’s forskellige tryksager, (...)